Opracowanie innowacyjnej mikro-elektrociepłowni biomasowej opartej na silniku Stirlinga do zastosowań indywidualnych

 

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

 

Informujemy, że firma Globe Green Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt.: Opracowanie innowacyjnej mikro-elektrociepłowni biomasowej opartej na silniku Stirlinga do zastosowań indywidualnych”.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-0534/20
Wartość projektu: 4 370 264,26 zł
Kwota dofinansowania: 3 224 014,83 zł 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka dla Mazowsza.

Cel projektu:
Celem niniejszego projektu jest opracowanie mikro-elektrociepłowni przeznaczonej dla gospodarstw domowych, jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, w tym w szczególności zlokalizowanych na terenach o ograniczonym dostępie do sieci ciepłowniczej i energetycznej lub w regionach słabiej rozwiniętych.

Planowane efekty projektu:
Mikroelektrociepłownia wykorzystywać będzie silnik Stirlinga oraz umożliwi jednoczesną produkcję ciepła i energii elektrycznej, przy pomocy paliwa zasilającego instalację w postaci różnego rodzaju niskoprzetworzonej biomasy, co w rezultacie da produkt charakteryzujący się wysoką efektywnością oraz niską emisją zanieczyszczeń do atmosfery, znacząco przyczyniając się do ograniczenia zjawiska smogu. Plan B+R zakłada opracowanie oraz osiągnięcie innowacyjnych parametrów dla poszczególnych komponentów technologii użytej do budowy mikro-elektrociepłowni, którymi są: palnik, komora adiabatyczna (zabudowana z silnikiem Stirlinga) oraz wymienniki ciepła. W wyniku realizacji projektu powstanie nowatorska konstrukcja mikro-elektrociepłowni, która pozwoli na dużo niższą niż obecna emisja zanieczyszczeń, wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej (min. 10%), zaawansowany tryb pracy, wykorzystywanie różnych typów biomasy jako paliwa, łatwość obsługi i utrzymania w ruchu oraz wysoką niezawodność co będzie czyniło go praktycznie bezkonkurencyjnym na rynku. Mikro-elektrociepłownie do zastosowań indywidualnych są relatywnie nowym typem produktów, a oferta takich rozwiązań na rynku jest stosunkowo niewielka. Obecnie oferowane są przez nielicznych producentów zagranicznych, w tym w Polsce w ogóle nie produkuje się tego typu rozwiązań, przez co produkt stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku i czyni go wysoce atrakcyjnym.