Potencjalny rynek

Potencjalny rynek

Rosnące w Polsce i Europie ceny energii oraz dofinansowania dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) sprawiają, że systemy spalające biomasę stają się atrakcyjne inwestycyjnie. Rozproszony system produkcji energii, jest też idealnym modelem podniesienia poziomu życia w krajach słabo rozwiniętych.
 

Nasze rozwiązanie może być użyte:

Do budowania prosumenckich systemów produkcji energii elektrycznej w kogeneracji. Zwłaszcza w krajach wspierających, np. Polska, Niemcy, kraje UE.

W regionach w których dostęp do energii elektrycznej jest bardzo ograniczony a biopaliwo jest łatwo dostępne lecz występuje jako odpad, np. krowie łajno i igliwie w Indiach, łuski ryżowe w Chinach. Ilość krów w Indiach to blisko 300 mln = 75 mln instalacji = do 75 GWe z krowich odchodów!

Wśród rolników mających dostęp do dużej ilości biopaliwa lub biomasy.
 

Miasto